Połącz
Logowanie
zaloguj się
PISF twitter Facebook YouTube
szukaj
O SFP
ZAPA
KINO KULTURA
STUDIO MUNKA
DOKUMENT
DOM PRACY TWÓRCZEJ
TVN szuka scenariuszy. Konkurs!
Masz pomysł na scenariusz komedii lub filmu skierowanego do młodej publiczności? Napisz scenariusz i wygraj 30 tysięcy złotych - zachęca TVN.
 

Departament Produkcji Fabularnych TVN ogłasza konkurs otwarty na scenariusz filmowy. Poszukiwane są oryginalne scenariusze na filmy kinowe w dwóch kategoriach: filmu fabularnego skierowanego do młodych ludzi oraz współczesnej komedii. W każdej z kategorii nagroda to 30 tysięcy złotych.


 fot. AKPA

Scenariusz musi być napisany w języku polskim i nie może przekraczać 120 stron maszynopisu. Scenariusze należy nadsyłać na adres: TVN, Departament Produkcji Fabularnych, Wiertnicza 166, Warszawa w terminie do 14 lutego 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data potwierdzenia przyjęcia scenariusza przez kancelarię TVN S.A.).

Jury oceniając przesłane scenariusze będzie brało pod uwagę następujące kryteria: oryginalność projektu, tematyka współczesna i uniwersalna, zgodność z charakterem konkursu: film dla młodych lub komedia współczesna, wartość warsztatowa, kinowy i telewizyjny potencjał frekwencyjny i produkcyjny.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 marca 2014  roku. Wyniki zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie internetowej www.tvn.pl.

WRÓB / tvn.pl  1 listopada 2013 09:49
Scroll